Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου 2014

ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ): ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α ΕΩΣ Δ

ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ): ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α ΕΩΣ Δ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ
ΜΗΧΑΝΕΣ -ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΤΑΞΙΔΙΑ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΔΡΑΣΗ

ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ): Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ

Online Εκπαιδευτικό Λογισμικό για την Α/θμια και τη Β/θμια Εκπαίδευση

Τρίτη, 16 Δεκεμβρίου 2014

ΦΤΕΡΩΤΟΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΕΣ: ΤΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ - ΥΛΙΚΟ ΠΕ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ 4-16 ΕΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΨΗΦΙΔΩΤΟ

Πέμπτη, 4 Δεκεμβρίου 2014

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: «Μαθητές με προβλήματα μάθησης και η αλληλεπίδρασή τους με το φυσικό, κοινωνικό και εκπαιδευτικό περιβάλλον»

 Το Κ.Π.Ε. Στυλίδας-Υπάτης,  στα πλαίσια του περιφερειακού δικτύου «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Ειδική Αγωγή», διοργανώνει επιμορφωτικό σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σε συνεργασία με την Σχολική Σύμβουλο Ειδικής Αγωγής 13ης Περιφέρειας, τον Υπεύθυνο Σχολικών Δραστηριοτήτων Α/θμιας εκπ/σης Φθιώτιδας (μέλη του συντονιστικού του δικτύου) και την Περιφερειακή Διεύθυνση Στερεάς Ελλάδος, με θέμα:

«Μαθητές με προβλήματα μάθησης και η αλληλεπίδρασή τους με το φυσικό, κοινωνικό και εκπαιδευτικό περιβάλλον»

Το σεμινάριο, 18 διδακτικών ωρών, θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ Στυλίδας-Υπάτης, στη Στυλίδα και στο Ειδικό Σχολείο Λαμίας, στις 11 & 12 Δεκεμβρίου 2014 και  απευθύνεται:
-  Σε εκπαιδευτικούς και υπευθύνους  Σχολ/κών Δραστηριοτήτων,  που συμμετέχουν ως μέλη του δικτύου «Ειδική αγωγή και περιβαλλοντική εκπαίδευση»
- Σε Υπευθύνους, αναπληρωτές Υπευθύνους και μέλη Π.Ο. των ΚΠΕ που ανήκουν στα συντονιστικά ή τα συνεργαζόμενα ΚΠΕ του δικτύου (2 μέλη από κάθε ΚΠΕ).
- Στους Υπευθύνους σχολικών δραστηριοτήτων των οποίων σχολεία της διεύθυνσής τους είναι ενταγμένα στο δίκτυο.
- Σε εκπαιδευτικούς  Ειδικής Αγωγής και τμημάτων ένταξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

Από κάθε σχολική μονάδα (πλην του νομού Φθιώτιδας), μπορούν να συμμετάσχουν μέχρι και δύο (2) εκπαιδευτικοί ως βασικοί συμμετέχοντες, ενώ έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής δύο (2) επιπλέον εκπαιδευτικοί από την ίδια σχολική μονάδα, ως αναπληρωματικά μέλη, οι οποίοι θα αναπληρώσουν τους βασικούς συμμετέχοντες του σχολείου τους, σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης αυτών.
Για τους εκπ/κούς Ειδικής Αγωγής της Φθιώτιδας η συμμετοχή είναι υποχρεωτική.

Σκοπός του σεμιναρίου, είναι η ενημέρωση των εκπαιδευτικών όλων των παραπάνω κατηγοριών, για την ειδική αγωγή, καθώς επίσης απόκτηση γνώσεων μεθοδολογίας και  πρακτικών υλοποίησης περιβαλλοντικών προγραμμάτων στα ειδικά σχολεία.

Επίσης θα πραγματοποιηθεί συνάντηση της συντονιστικής επιτροπής του δικτύου.