Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου 2016

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ: ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ

Η Διεύθυνση Α/θμιας Εκπ/σης Φθιώτιδας προτίθεται να οργανώσει σεμινάριο Αγωγής Υγείας -σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας - με τίτλο: «Παιχνίδια παιδιών». Βάση του σεμιναρίου είναι εκπαιδευτικό υλικό, που επεξεργάζεται θέματα σχετικά με την πρόληψη της εμπλοκής των νέων ανθρώπων σε βλαπτικές για την υγεία τους συμπεριφορές. Το υλικό ακολουθεί βιωματική προσέγγιση και χρησιμοποιεί δραστηριότητες ενεργητικής μάθησης, κατάλληλες για τα παιδιά σχολικής ηλικίας.  
Εξετάζοντας τους ατομικούς αιτιολογικούς παράγοντες φαίνεται ότι πολλά άτομα που έχουν δυσκολίες επικοινωνίας, αδυνατούν να αντέξουν συ­γκρούσεις και ματαιώσεις της καθημερινής ζωής, αγνοούν τα συναισθήματα που α­πορρέουν από τέτοιες καταστάσεις, με αποτέλεσμα να μη μπορούν να αποφορτισθούν συναισθηματικά και να κατευθύνουν την ενέργεια τους προς δημιουργικούς στόχους. Η μειωμένη αυτοεκτίμηση, έχει ως αποτέλεσμα να υποτιμούν και να υποβαθμίζουν ακόμη και αυτά που μπορούν να πραγματοποιήσουν. Τα άτομα αυτά μπορεί να καταφύγουν στην αναζήτηση «μαγικών λύσεων» και «τεχνητών παραδείσων», που θα τους απαλ­λάξουν από τη δύσκολη και άχαρη καθημερινότητα τους.
Ένα παιδί που είναι σε θέση να επικοινωνεί με τους άλλους, να εκφράζει τα συναισθή­ματα του και τις σκέψεις του, να βρίσκει τρόπους επεξεργασίας και επίλυσης των συ­γκρούσεων που βιώνει, είναι πολύ πιο ελεύθερο να αξιοποιήσει τις ικανότητες του και να διοχετεύσει την ενέργεια του προς δημιουργικούς στόχους, ενώ ταυτόχρονα είναι πιο ικανό να ανταπεξέλθει στις δυσκολίες της εφηβείας και της ζωής.
Το εκπαιδευτικό υλικό «Παιχνίδια παιδιών», μέσω του παιχνιδιού διαπραγματεύεται τις πιθανές συγκρούσεις που βιώνουν τα άτομα μι­κρής ηλικίας. Το υλικό δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά, με τη βοήθεια του δασκά­λου, να επιλύσουν τις συγκρούσεις με τον εαυτό τους και με τους άλλους, να αναπτύ­ξουν ικανότητες επιλογής και λήψης απόφασης για την αντιμετώπιση της καθημερινής ζωής, έτσι ώστε να προστατεύουν τον εαυτό τους κατακτώντας σταδιακά αυτονομία και υπευθυνότητα.
Το σεμινάριο απευθύνεται σε ομάδα εκπαιδευτικών 15-20 ατόμων και σχεδιάζεται να διεξαχθεί την Πέμπτη και Παρασκευή 15 και 16/12 (απογευματινές ώρες) καθώς και το Σάββατο 17/12/2016 (πρωινές ώρες). Στο τέλος του σεμιναρίου θα δοθεί βεβαίωση και σχετικό εκπαιδευτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή.
Όσοι εκπαιδευτικοί επιθυμούν να συμμετάσχουν σε αυτό, παρακαλούνται να το δηλώσουν, μέσω των Διευθυντών των σχολείων τους, είτε ηλεκτρονικά, στο: sxoldras_afth@yahoo.gr είτε με fax στο 2231023959 ή στο 2231030647, μέχρι την Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου.  Η σχετική αίτηση επισυνάπτεται.
Αν ο αριθμός των εκπαιδευτικών που ζητούν να συμμετάσχουν ξεπερνά κατά πολύ τον αριθμό των 20, το Κέντρο Πρόληψης προτίθεται να επαναλάβει το σεμινάριο σε ημερομηνία που θα καθοριστεί αργότερα.                    
                        
  Ο Διευθυντής Π.Ε. Φθιώτιδας 
       Γκούμας Ευθύμιος            Τρίτη, 22 Νοεμβρίου 2016

Ο ΠΥΞΙΔΟΥΛΗΣ ΚΑΙ Η ΠΥΞΙΔΟΥΛΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ, ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Η Διεύθυνση Α/θμιας Εκπ/σης Φθιώτιδας προτίθεται να οργανώσει σεμινάριο Αγωγής Υγείας -σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας - με τίτλο: «Ο Πυξιδούλης και η Πυξιδούλα στο νηπιαγωγείο». Βάση του σεμιναρίου είναι εκπαιδευτικό υλικό, που επεξεργάζεται θέματα σχετικά με την ψυχοκοινωνική ανάπτυξης των παιδιών.
Η νηπιακή ηλικία αποτελεί μια κατάλληλη και γόνιμη περίοδο για την ανάπτυξη παρεμβάσεων πρόληψης, καθώς φαίνεται πως οι προσπάθειές μας σε αυτή τη φάση έχουν καλύτερα αποτελέσματα σε σχέση με την πρόληψη μελλοντικών αυτοκαταστροφικών συμπεριφορών, όπως είναι και η χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών.
Η υγεία των παιδιών συνδέεται άμεσα με τους σημαντικούς άλλους που πρωταγωνιστούν στη ζωή των παιδιών (γονείς, εκπαιδευτικοί) και το περιβάλλον τους. Μέσα από τη σχέση μαζί τους, το παιδί γνωρίζει τον εαυτό του, μαθαίνει να τον εκτιμά, να τον φροντίζει, μαθαίνει να ζει μαζί με τους άλλους. Ιδιαίτερα σημαντική φαίνεται να είναι η συμβολή τους στην περίοδο της προσχολικής και σχολικής ηλικίας, όπου το παιδί δομεί την αυτοαντίληψή του και διαμορφώνει το σύστημα αξιών του.
«Ο Πυξιδούλης και η Πυξιδούλα στο νηπιαγωγείο» είναι ένα δομημένο υλικό, με σαφείς στόχους και μεθοδολογία, που προσφέρει στους νηπιαγωγούς τρόπους ανάπτυξης συγκεκριμένων θεμάτων, που αφορούν στην καλλιέργεια συναισθηματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των παιδιών (επικοινωνία, αναγνώριση και έκφραση συναισθημάτων, ενίσχυση της αυτοεκτίμησης) και στη διαχείριση θεμάτων ψυχικής υγείας στη νηπιακή ηλικία.
Το σεμινάριο απευθύνεται σε ομάδα 15-20 Νηπιαγωγών, έχει διάρκεια 30 διδακτικών ωρών και σχεδιάζεται να διεξαχθεί την Πέμπτη και Παρασκευή 8 και 9/12 (απογευματινές ώρες) καθώς και το Σάββατο 10/12/2016 (πρωινές ώρες). Στο τέλος του σεμιναρίου θα δοθεί βεβαίωση και σχετικό εκπαιδευτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή.
Όσοι εκπαιδευτικοί επιθυμούν να συμμετάσχουν σε αυτό, παρακαλούνται να το δηλώσουν είτε ηλεκτρονικά, στο: sxoldras_afth@yahoo.gr είτε με fax στο 2231023959 ή 2231030647, μέχρι την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου.  Η σχετική αίτηση επισυνάπτεται.
Αν ο αριθμός των εκπαιδευτικών που ζητούν να συμμετάσχουν ξεπερνά κατά πολύ τον αριθμό των 20, το Κέντρο Πρόληψης προτίθεται να επαναλάβει το σεμινάριο σε ημερομηνία που θα καθοριστεί αργότερα.

Ο Διευθυντής Α/θμιας Εκπ/σης


   Γκούμας Ευθύμιος

Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2016

« Ημερίδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης “Φυσικό περιβάλλον και ανθρώπων έργα στη Βυζαντινή Υπάτη” »Η Διεύθυνση Α/θμιας Εκπ/σης Φθιώτιδας συνδιοργανώνει με το ΚΠΕ Στυλίδας – Υπάτης, τη Διεύθυνση Β/θμιας Εκπ/σης Φθιώτιδας και με τη συνεργασία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας – Ευρυτανίας, Ημερίδα, με τίτλο: «Φυσικό περιβάλλον και ανθρώπων έργα στη Βυζαντινή Υπάτη».
Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 3 Δεκεμβρίου και θα είναι διάρκειας 7 διδακτικών ωρών. Απευθύνεται σε 45 εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων. Η μετάβαση από Λαμία για Υπάτη και αντίστροφα, θα πραγματοποιηθεί με μισθωμένο λεωφορείο. Το πρόγραμμα της Ημερίδας έχει ως εξής:

Πρόγραμμα
8:30 Αναχώρηση από πλατεία Πάρκου - 8:35 από ΜΕΡΥΠ
9:00 «Προετοιμασία μιας σχολικής επίσκεψης σε Μουσείο», Σταυρόπουλος Γεώργιος και Παπαγιαννοπούλου Πολυξένη, Εκπαιδευτικοί, Υπεύθυνοι σχολικών Δραστηριοτήτων Π&Δ Εκπαίδευσης Φθιώτιδας, αντιστοίχως
9: 30 «Ιχνηλατώντας τη Βυζαντινή Υπάτη μέσα από το Μουσείο Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας», Τσόκα Αθανασία, Αρχαιολόγος της Εφορείας Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας και Ευρυτανίας
10:00 «Περιήγηση στα Βυζαντινά μνημεία της Υπάτης», Τσόκα Αθανασία, Αρχαιολόγος της Εφορείας Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας και Ευρυτανίας
11:00 Διάλειμμα
11:30 «Περιβαλλοντική διαδρομή στο χώρο και στο χρόνο, το φυσικό περιβάλλον και η μακραίωνη ιστορία της Υπάτης», Κουτμάνης Παναγιώτης, Κουραβάνας Γεώργιος, Αγγελής Κων/νος, Παιδαγωγική Ομάδα του ΚΠΕ.- Συλεούνης Στυλιανός, συνταξιούχος Εκπαιδευτικός, πρώην Μέλος της Π.Ο. του ΚΠΕ
12:00 «Δράσεις Ενημέρωσης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης για μαθητές», Καστανιώτη Ανθούλα, MSc Περιβαλλοντολόγος, Υπεύθυνη Ενημέρωσης- Ευαισθητοποίησης Φορέα Διαχείρισης ΕΔΟ
12:30 Περιήγηση στο Κάστρο της Υπάτης (Εναλλακτικά, σε περίπτωση άσχημων καιρικών συνθηκών ή δυσκολιών στην πρόσβαση, το πρόγραμμα ενδέχεται να τροποποιηθεί)
14:00. Ελαφρύ γεύμα
14:30 Συζήτηση και αξιολόγηση της ημερίδας 15:00 Λήξη Ημερίδας- Επιστροφή

Επειδή θα χρησιμοποιηθεί λεωφορείο, όσοι εκπαιδευτικοί επιθυμούν να συμμετάσχουν, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή έως την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου, συμπληρώνοντας την επισυναπτόμενη αίτηση και αποστέλλοντάς την με e-mail ή με φαξ στο Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων (2231030647) sxoldras_afth@yahoo.gr .  Σε περίπτωση που οι αιτήσεις θα ξεπεράσουν τις 45, Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Σε όσους εκπαιδευτικούς συμμετάσχουν θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

Ο Διευθυντής Α/θμιας Εκπ/σης
  
   Γκούμας Ευθύμιος


Δευτέρα, 14 Νοεμβρίου 2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ (Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)

ΠΟΛΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

·          «Σχολείο και Πολιτισμός – Τόμος Προγραμμάτων Πολιτιστικών Θεμάτων»
39 σχέδια εργασίας ποικίλων πολιτιστικών θεμάτων με στόχους, βήματα, υλικό και παρατηρήσεις.

·          «Ένα σακί με παραμύθια»
20 εργασίες του ομώνυμου Τοπικού Δικτύου Αγγλικής και Γαλλικής Γλώσσας

·          «Θαλασσοπεριπέτειες»
Mια ιστορία ταξιδεύει από τη Μηχανιώνα στη Θεσσαλονίκη...
Συνεργατική Δημιουργική Γραφή μιας ιστορίας μυθοπλασίας με στοιχεία τοπικής ιστορίας

·          Περιφερειακό Δίκτυο Γερμανικής Γλώσσας, Εικαστικών και Θεάτρου

·          Περιφερειακό Δίκτυο Δημιουργικής Γραφής Κ. Μακεδονίας
                   http://kmaked.pde.sch.gr/site/images/grafi/grafi.pdf

Πέμπτη, 27 Οκτωβρίου 2016

2ΗΜΕΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΟ- ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ


Η Διεύθυνση Α/θμιας Εκπ/σης Φθιώτιδας σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης, το ΚΠΕ Στυλίδας –Υπάτης και τη Διεύθυνση Β/θμιας Εκπ/σης Φθιώτιδας διοργανώνει διήμερο σεμινάριο για την Οίτη, στις 11 και 12 Νοεμβρίου, με τίτλο: «Θεωρητικές προσεγγίσεις και βιωματικές δράσεις στο όρος Καλλίδρομο».
Σκοπός του σεμιναρίου είναι να παρουσιαστούν στους εκπαιδευτικούς της Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του φυσικού περιβάλλοντος του Καλλιδρόμου, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει και  οι προοπτικές ανάπτυξής του με οδηγό της αρχές της αειφορίας.
Η πρώτη ημέρα θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Σχολείο Μώλου ενώ η δεύτερη περιλαμβάνει Εργασία Πεδίου με περίπατο από τον Άνω Μπράλο στη λίμνη Καλλιδρόμου.  Για τη μεταφορά των εκπαιδευτικών που θα συμμετάσχουν θα υπάρχει λεωφορείο. Το σεμινάριο είναι χωρίς κόστος για τους εκπαιδευτικούς.
Το Πρόγραμμα γενικά έχει ως εξής:
Παρασκευή 11/11
(Δημοτικό Σχολείο Μώλου)

16:30 Αναχώρηση λεωφορείου από την Πλατεία Πάρκου, Λαμία για Μώλο
17:00 – 20.30 Εισηγήσεις από τους :
Πηνελόπη Δεληπέτρου (Δρ. Βοτανικής, ΕΔΙΠ, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών), Σοφία Καινούργιου (Εκπαιδευτικό – Μέλος του Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας της Φύσης), Γεωργιάδη Χρήστο, Παπαγιαννοπούλου Πολυξένη (Υπ. Σχολ. Δραστ. Β/θμιας Εκπ/σης Φθιώτιδας),  Κουτμάνη Παναγιώτη (Υπεύθυνο ΚΠΕ Στυλίδας-Υπάτης), Πολίτη Γεώργιο (Νομικό – Γενικό Γραμματέα της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας της Φύσης), Σταυρόπουλο Γεώργιο (Υπ. Σχολ. Δραστ. A/θμιας Εκπ/σης Φθιώτιδας).
21.00 Άφιξη στη Λαμία
Σάββατο 12/11 (Εργασία Πεδίου)
09:00 Αναχώρηση για το πεδίο από πλ. Πάρκου
Βιωματικές δραστηριότητες στο πεδίο (Περίπατος από τον Οικισμό Μπράλος ως τη λίμνη Καλλιδρόμου) με εκπαιδευτές: Πηνελόπη Δεληπέτρου, Γεώργιο Λυριντζή
14:00 Επιστροφή
Σε περίπτωση κακοκαιρίας, αντί αυτής της διαδρομής, η δεύτερη ημέρα θα διεξαχθεί σε κλειστό χώρο στη Μενδενίτσα.

Τις επόμενες ημέρες θα αποσταλεί αναλυτικό πρόγραμμα
Το σεμινάριο αποτελεί μέρος των σχετικών δράσεων του προγράμματος αφού έχει προηγηθεί η πρώτη φάση με σχετικό σεμινάριο για την Οίτη (Οκτώβριος 2014) και εκπαιδευτικά προγράμματα για μαθητές σε Οίτη και Καλλίδρομο, με δωρεάν μετάβαση. Το πρόγραμμα δωρεάν εκπαίδευσης των μαθητών θα συνεχιστεί  στη διάρκεια της εφετινής σχολικής χρονιάς.
Σε όσους εκπαιδευτικούς συμμετάσχουν θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

Για τον καλύτερο προγραμματισμό της μετάβασης στο Καλλίδρομο, παρακαλούμε τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς να δηλώσουν συμμετοχή έως την Δευτέρα 7 Νοεμβρίου με e-mail ή τηλεφωνικά ή με φαξ στο Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων. Επειδή θα χρησιμοποιηθεί λεωφορείο (50 άτομα), θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2016

3η ΓΙΟΡΤΗ ΣΚΑΚΙΟΥ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ


3ο ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ ΣΚΑΚΙΟΥ
Η μεγαλύτερη σκακιστική γιορτή της χρονιάς, το ετήσιο Φεστιβάλ Σκακιού, θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 23 Οκτωβρίου 2016, στο 12ο Δημοτικό Σχολείο Λαμίας (Αμπλιανίτη 20-22, Λαμία) για μαθητές και μαθήτριες των Νηπιαγωγείων, των Δημοτικών Σχολείων, των Γυμνασίων και των Λυκείων, Δημοσίων και Ιδιωτικών, των Νομών  Φθιώτιδας , Ευρυτανίας, Λάρισας, Καρδίτσας, Τρικάλων και Μαγνησίας. Την μεγάλη αυτή γιορτή διοργανώνουν, η Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας,  η Ένωση Σκακιστικών Σωματείων Κεντρικής Ελλάδας (Ε.Σ.Σ.Κ.Ε.) , ο Δήμος Λαμιέων κ.α.  
Σκοπός της «ΓΙΟΡΤΗΣ ΣΚΑΚΙΟΥ» είναι η ψυχαγωγία, χωρίς το άγχος του ανταγωνιστικού αθλητισμού και η περιήγηση των μαθητών και των συνοδών τους στα γοητευτικά σκακιστικά μονοπάτια. Οι μαθητές  θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν το παιχνίδι σκάκι, να μάθουν τις κινήσεις, τα «μυστικά» του, να παίξουν, να παρακολουθήσουν  ή και να συμμετάσχουν σε αγώνες «σιμουλτανέ».
Εκτός, όμως, από σκάκι θα υπάρχουν και παράλληλες εκδηλώσεις πολιτισμού και ψυχαγωγίας, όπως: κουκλοθέατρο, παιχνίδια εικαστικής έκφρασης, μουσικοκινητικά παιχνίδια, αφήγηση παραμυθιών παλιών και σύγχρονων, πινγκ - πονγκ για μικρούς και μεγάλους κ.α. Επίσης, για τους συνοδούς των μαθητών θα γίνει ομιλία από ειδικό με θέμα «Αθλητισμός και Παιδί» και θα ακολουθήσει συζήτηση. 
Η συμμετοχή είναι ελεύθερη, χωρίς οικονομική επιβάρυνση αφού διοργανώνεται και υποστηρίζεται από  ομάδα εθελοντών και το Δήμο Λαμιέων.
Πρόγραμμα
09:30   Προσέλευση
10:00   Έναρξη
Μαθαίνουμε και παίζουμε σκάκι:
 • Αγώνες σκακιού για μαθητές
 • Αγώνες σκακιού για μαθητές με αθλητικό δελτίο
 • Αγώνας σιμουλτανέ για μαθητές και γονείς
Παράλληλα:
 • Συζήτηση με θέμα «Αθλητισμός και παιδί»
 • Άλλες πολιτιστικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες
 • Πινγκ πονγκ για μικρούς και μεγάλους
14:00   Λήξη γιορτής
Σας περιμένουμε όλους, μικρούς και μεγάλους !

Πληροφορίες: κ. Γιώτα Βαϊοπούλου τηλ: 6977419923

 e-mail: 3chessfestival@gmail.com – ιστοσελίδα: www.esske.net

Τρίτη, 11 Οκτωβρίου 2016

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ, ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ 28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΘΕΜΑ: «Διοργάνωση  επιμορφωτικής ημερίδας».
Η Σχολική Σύμβουλος Προσχολικής Αγωγής της 30ης Εκπ/κής Περιφέρειας κ. Βασιλική Μιχαηλίδου οργανώνει επιμορφωτική ημερίδα με θέμα:
«Με αφορμή την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου… ένα ‘μάθημα’  για την ειρήνη».
Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 2016,στις 17:45μ.μ. στο 12ο Δ.Σ. Λαμίας (Αμπλιανίτη 20-22, τηλ. 22310-26317).
Στην ημερίδα θα παρουσιαστούν χώροι πολιτισμικής και ιστορικής αναφοράς στη Λαμία για εκπαιδευτική επίσκεψη, εφαρμογές θεματικών προγραμμάτων στην τάξη, βιβλία για παιδιά συναφή με τη συγκεκριμένη θεματολογία, ιστοσελίδες, ταινίες, κ.α. εκπαιδευτικά υλικά που μπορούν να αξιοποιηθούν και να υποστηρίξουν εκπαιδευτικές προσπάθειες για την κατανόηση των ιστορικών γεγονότων της εθνικής επετείου, όσο και σε ένα θεματικό πρόγραμμα που μπορεί να ξεκινήσει με αφορμή την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου και να αναπτυχθεί σε διαφορετικές μαθησιακές περιοχές και διαθεματικές προσεγγίσεις θίγοντας θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ηθικής αγωγής, τοπικής ιστορίας, φιλαναγνωσίας, πολέμου και ειρήνης… .
Πρόγραμμα Ημερίδας:
 • 17.45-18.00: Προσέλευση – εγγραφές.
 • 18.00-18.10: Χαιρετισμοί.
 • 18.10- 18.40: «Το Μουσείο Αντίστασης στη Λαμία και το εκπαιδευτικό του πρόγραμμα». Εισηγητές: Σταυρόπουλος Γιώργος (υπ. Σχολικών Δραστηριοτήτων) και Γιώργος Αναγνώστου.
 • 18.40 – 19:00: «Πόλεμος και Ειρήνη στα βιβλία για παιδιά. Αναγνωστικές και  διδακτικές προτάσεις ». Εισηγήτρια:  Βασιλική Μιχαηλίδου.
 • 19:00-20:00: Βιωματικά εργαστήρια φιλαναγνωστικών δραστηριοτήτων.
Υπεύθυνη εργαστηρίων η κ. Βασιλική Μιχαηλίδου.
Σε όσους συμμετάσχουν θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθηση. Παρακαλούμε πολύ για την ενημέρωση των εκπ/κων της σχολικής σας μονάδας.

Παρασκευή, 7 Οκτωβρίου 2016

ΛΕΣΧΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ -ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΑΠΟ ΤΗΝ Α ΤΑΞΗ ΤΟΥ 3ου ΔΣ ΛΑΜΙΑΣ


ΘΕΜΑ:  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  ΛΕΣΧΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ–ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ-ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗ-ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΤΑΙΝΙΩΝ-ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ
 «Λέσχη Ανάγνωσης ονομάζεται μια ομάδα που συναντιέται συστηματικά, με κάποιο πρόγραμμα, για να συζητήσει βιβλία που διάβασαν τα μέλη της, ύστερα από κοινή συμφωνία».
Έτσι και εμείς ,θα έχουμε τη δική μας <<Λέσχη Ανάγνωσης>> στο χώρο του σχολείου, στα πλαίσια προγράμματος Φιλαναγνωσίας.
Οι συναντήσεις της Λέσχης θα είναι σταθερές, κάθε δεύτερη Κυριακή  6 - 7.30 το απόγευμα στη σχολική  αίθουσα του Α1 σε χώρο ειδικά διαμορφωμένο, ξεκινώντας από την Κυριακή 9 Οκτωβρίου 2016.
Τα μέλη της Λέσχης θα απολαμβάνουν μια ωραία συζήτηση γύρω από ένα βιβλίο, την ψυχική επαφή και επικοινωνία με τα άλλα μέλη, θα διοργανώνουν δραστηριότητες που τους ευχαριστούν και μ΄ αυτό τον τρόπο θα αξιοποιούν δημιουργικά μέρος από τον ελεύθερο τους χρόνο.
Η ενασχόληση μ΄ ένα βιβλίο δεν είναι ανάγκη να είναι κάτι μοναχικό. Η ιδέα της Λέσχης  αποδεικνύει ακριβώς αυτό. Το βιβλίο παρουσιάζεται σαν αντικείμενο συζήτησης της ομάδας. Το συναίσθημα που παραμένει μετά την ανάγνωση ενός βιβλίου εξωτερικεύεται, είναι υπόθεση της ομάδας. Φεύγουμε απ΄ την προσωπική ανάγνωση και τη σιωπή και μεταφερόμαστε στη συλλογική συζήτηση και δραστηριότητα με σκοπό να έρθουμε πιο κοντά στο βιβλίο και την ουσία του. Να εμβαθύνουμε σ΄ αυτό και παράλληλα και στην ψυχή μας. Στην Παιδική Λέσχη Ανάγνωσης επιβάλλεται η ύπαρξη παιγνιώδους ατμόσφαιρας. Η δουλειά γίνεται από τα παιδιά που αποφασίζουν μόνα τους μέσα στις ομάδες.     Ο δάσκαλος απλώς διευκολύνει τις καταστάσεις.
Από εφέτος θα λειτουργήσει παράλληλα με τη Λέσχη Ανάγνωσης κινηματογραφικό εργαστήρι όπου οι μικροί μαθητές θα βρουν νέους τρόπους έκφρασης με την εκμάθηση τεχνικών της κινούμενης εικόνας και τη δημιουργία μικρών ταινιών με άξονα λογοτεχνικά κείμενα αλλά και συγγραφή πρωτότυπων δικών τους σεναρίων.
Ο Κινηματογράφος, καθώς και τα εν γένει Οπτικο-Ακουστικά Μέσα στην εκπαίδευση, συγκροτούν ένα τρίπτυχο διδακτικό αντικείμενο, το οποίο συνίσταται από: α΄ ιστορική ανασκόπηση της νέας τέχνης, β΄ αισθητική θεώρηση και γ΄ γλωσσική ανάλυση κι επικοινωνιακή λειτουργία.

Δεν πιστεύουμε ότι η εποχή του βιβλίου έχει περάσει. Πιστεύουμε ότι μόλις τώρα ξεκίνησε εκ νέου, όπου το βιβλίο θα προσεγγίζεται πλέον μ΄ έναν τρόπο δυναμικό, δημιουργικό και δραστήριο.
Tο όνομα της Λέσχης είναι <<ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΕΣ>>..

Την ευθύνη  λειτουργίας της Λέσχης , της παιδαγωγικής υλοποίησης και καθοδήγησης θα έχει η δασκάλα Παπαθανασίου Ελένη που συμμετέχει εθελοντικά.

Τετάρτη, 5 Οκτωβρίου 2016

ΜΟΥΣΕΙΟΣΚΕΥΕΣ: ΠΟΙΑ ΜΟΥΣΕΙΑ ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΠΟΙΑ Η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΣ

Οι Μουσειοσκευές είναι μικρές βαλίτσες που περιέχουν εκπαιδευτικό υλικό σχετικά με το Μουσείο από το οποίο προέρχονται. Συνήθως περιέχουν εικόνες με αφήγηση, παιχνίδια, πανό θρανίου, φύλλα εργασίας, αντικείμενα κ. α.Έτσι όταν το Σχολείο δεν μπορεί να πάει στο Μουσείο, τότε το Μουσείο πάει στο Σχολείο.
Ο εκπαιδευτικός μπορεί να χρησιμοποιήσει το υλικό με όποιον τρόπο θεωρεί καλύτερο για να προτρέψει τους μαθητές να συμμετάσχουν ενεργά.
Σε κάθε μουσειοσκευή υπάρχει και ειδικό υποστηρικτικό φυλλάδιο για τον εκπαιδευτικό που τον βοηθάει να χρησιμοποιήσει το υλικό με τον κατάλληλο τρόπο.
Τα Μουσεία δανείζουν τις μουσεισκευές για κάποιες μέρες και σε κάποια υπάρχει ένα μικρό κόστος. Δείτε παρακάτω τη λίστα και βρείτε τα θέματα που περιλαμβάνει το καθένα.

Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2016

ΤΟΠΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕ ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΚΗΠΟΙ: ΚΑΛΛΙΕΡΓΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΤΡΟΦΗΣ ΜΟΥ

Πατώντας εδώ μπορείτε να διαβάσετε ή να κατεβάσετε τον συλλογικό τόμο που δημιουργήθηκε από εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στο Τοπικό Θεματικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Β/θμιας Εκπ/σης Γ' Αθήνας, ''Σχολικοί λαχανόκηποι : καλλιεργώ μέρος της τροφής μου"
Επιμελήτρια της έκδοσης  η Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ιωάννα Ντίνου

Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου 2016

ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
Το «Μουσείο Εθνικής Αντίστασης 1940-44» ιδρύθηκε το 2009 με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαμίας. Στεγάζεται στο Δημαρχείο Λαμίας (οδός Φλέμιγκ - κτίριο πρώην Νοσοκομείου), στο βορειοδυτικό τμήμα του ισογείου και αποτελείται από 4 αίθουσες και γραφείο- βιβλιοθήκη.
Περιέχει μια σειρά από εκθέματα (στολές, όπλα, ημερολόγια, προσωπικά αντικείμενα, λάφυρα κλπ), φωτογραφίες, χάρτες, εφημερίδες και άλλο υλικό, το οποίο αναφέρεται στην περίοδο αυτή είτε χρονολογικά είτε θεματικά.

Τα Γραφεία Σχολικών Δραστηριοτήτων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Φθιώτιδας, ενόψει και της περιόδου Οκτωβρίου – Νοεμβρίου, όπου κυριαρχούν κορυφαίες επέτειοι με γενικό αλλά και τοπικό χρώμα, προγραμματίζουν Ημερίδα γνωριμίας των εκπαιδευτικών με το Μουσείο.
Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 3 Οκτωβρίου από 18.30 έως 19.30  και μπορούν να την παρακολουθήσουν όσοι εκπαιδευτικοί επιθυμούν. Το πρόγραμμα έχει ως εξής:

1. Ξενάγηση και γνωριμία με τις αίθουσες, τα εκθέματα και τη βιβλιοθήκη του Μουσείου (Τζ. Παπαγιαννοπούλου- Βασ. Μάργαρης - Γ. Αναγνώστου)
2. Σύντομη παρουσίαση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος (Γ. Σταυρόπουλος – Γ. Αναγνώστου)
3. Συζήτηση και απάντηση σε τυχόν απορίες
4. Παράδοση ενημερωτικού υλικού σε κάθε εκπαιδευτικό

Για την έγκαιρη και επαρκή ετοιμασία του ενημερωτικού υλικού παρακαλούμε όσοι ενδιαφέρονται να δηλώσουν συμμετοχή στο Γρ. Σχ. Δραστηριοτήτων τηλεφωνικά ή με ΦΑΞ στο 2231030647, με e-mail στο sxoldras_afth@yahoo.gr ή και τηλεφωνικά στο Μουσείο Αντίστασης (κ. Μάργαρης) στο 2231351079, έως και την Παρασκευή 30/9.

Το Μουσείο μπορούν να επισκέπτονται σχολικές ομάδες, κατόπιν προσυνεννόησης. Για τις σχολικές ομάδες που θα το επισκεφθούν, υπάρχει η δυνατότητα ξενάγησης από εθελοντές εκπαιδευτικούς με τη βοήθεια και της σύγχρονης τεχνολογίας.
Όσα σχολεία ενδιαφέρονται για επίσκεψη, μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 2231351079, 6974515424, εργάσιμες ήμερες και από ώρα 10.00 έως 13.00 (υπεύθυνος ο κ. Β. Μάργαρης).
Το Μουσείο διαθέτει και μια μικρή βιβλιοθήκη αλλά και οπτικοακουστικό υλικό, το οποίο μπορεί να δανείζει στα σχολεία.
Παρακαλούμε για την ενημέρωση των εκπαιδευτικών της σχολικής σας μονάδας.
  
Ο   Διευθυντής Π.Ε. Φθιώτιδας
      Γκούμας Ευθύμιος


Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2016

«Παρατήρηση και αναγνώριση πουλιών στο δέλτα του Σπερχειού»

Ανακοίνωση
               
                Τα Κέντρα Περιβαλλοντικής  Εκπαίδευσης  Στυλίδας-Υπάτης και Καρπενησίου,  στο πλαίσιο του δικτύου «Άγρια πανίδα σε κίνδυνο» και με αφορμή την ημέρα «Πανευρωπαϊκής γιορτής πουλιών»,  διοργανώνουν από κοινού  δράση με θέμα:
  
«Παρατήρηση και αναγνώριση  πουλιών στο δέλτα του Σπερχειού»

Κυριακή 2 Οκτωβρίου 2016

Εισηγητής-επιμορφωτής:  Χριστόπουλος Απόστολος, Γεωπόνος, Μέλος της Ορνιθολογικής Εταιρείας.

Διάρκεια: Πέντε(5) διδακτικές ώρες

§         Η Δράση απευθύνεται σε Εκπαιδευτικούς και πολίτες γενικότερα των περιφερειακών ενοτήτων Φθιώτιδας και Ευρυτανίας,  με ενδιαφέροντα σε θέματα ορνιθοπανίδας. Οι ενδιαφερόμενοι θα κινηθούν προς τον τόπο συνάντησης με δικά τους μέσα.
§         Θα πραγματοποιηθεί χωρίς δαπάνες για τα δύο ΚΠΕ.
§         Τα δύο ΚΠΕ θα διαθέσουν στους συμμετέχοντες τον απαιτούμενο εξοπλισμό παρατήρησης.

Πρόγραμμα

10:45 - 11:00       Συγκέντρωση των ενδιαφερομένων στην  «ΕΠΑΥΛΗ ΤΩΝ ΠΕΛΑΡΓΩΝ»,                                                 περιοχή  Μεγάλη Βρύση
11:00 – 11:30      Αναχώρηση για το Δέλτα, εξοικείωση με τα όργανα παρατήρησης
11:30 – 14:00      Παρατήρηση και αναγνώριση πουλιών
14:00 – 14:30      Συζήτηση


                                                                   Ο Υπεύθυνος του ΚΠΕ Στυλίδας-Υπάτης
                                                                                              Κουτμάνης Παναγιώτης

Τρίτη, 13 Σεπτεμβρίου 2016

ΤΟ ΔΕΝΤΡΟ ΠΟΥ ΕΔΙΝΕ (του Σελ Σιλβερστάιν)


Wheeling2help: 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΗ ΛΑΜΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 100 ΑΝΑΠΗΡΙΚΩΝ ΑΜΑΞΙΔΙΩΝΗ εθελοντική οργάνωση Wheeling2help σε συνεργασία με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και το Δήμο Λαμιέων, διοργανώνουν τη μεγαλύτερη γιορτή εθελοντισμού στην πόλη μας το απόγευμα της Πέμπτης 22 Σεπτεμβρίου 2016 στην πλατεία Πάρκου (17:00 – 21:00).
Όλοι οι Σύλλογοι Αναπηρίας της Φθιώτιδας, Αθλητικοί και Πολιτιστικοί σύλλογοι, πλήθος εθελοντών, φορέων και χορηγών θα είναι εκεί. (πηγή MAG24)

Δευτέρα, 5 Σεπτεμβρίου 2016

ΤΡΙΤΗ 6/9 ΠΑΖΑΡΙ ΣΤΗ ΛΑΜΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Bazaars από «Το Χαμόγελο του Παιδιού» με τα σχολικά του είδη για μια χρονιά γεμάτη νέα τετράδια και μολύβια!ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΜΕΓΑΛΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΟΣΦΥΑΛΓΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΑΙΤΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΣΑΝΤΑ

Με γεωμετρική πρόοδο, από την ηλικία των έντεκα ετών, έως την ώριμη εφηβεία εμφανίζεται η σχολική οσφυαλγία σύμφωνα με διεθνείς στατιστικές, όπως αναφέρει ο Διδάκτωρ ορθοπαθητικής, και επιστημονικός συνεργάτης, του πανεπιστημίου Κρήτης Γιώργος Γουδέβενος, στο Πρακτορείο Fm και στην εκπομπή 104,9 Μυστικά Υγείας.Διαβάστε τη συνέχεια του ρεπορτάζ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ

Δευτέρα, 6 Ιουνίου 2016

Ο ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΜΕ ΤΟ ΛΑΟΥΤΟ, ΤΟ ΧΑΜΕΝΟ ΑΝΑΓΛΥΦΟ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ ΤΗΣ ΛΑΜΙΑΣ

Ο ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΜΕ ΤΟ ΛΑΟΥΤΟ, ΤΟ ΧΑΜΕΝΟ ΑΝΑΓΛΥΦΟ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ ΤΗΣ ΛΑΜΙΑΣΌπως μαρτυρούν τρία τουλάχιστον περιηγητικά κείμενα, στην νότια πύλη του κάστρου της Λαμίας υπήρχε εντοιχισμένο ανάγλυφο με κυρίαρχη μορφή έναν Κένταυρο που έπαιζε λαούτο! Τα κείμενα των περιηγητών που το περιγράφουν είναι τα παρακάτω:
(Paul Lucas -1706)
"Πάνω από την πύλη, από την οποία μπήκα (στο Κάστρο), βρήκα ένα λευκό μάρμαρο με ανάγλυφη μια μορφή που παίζει κάποιο όργανο, το οποίο πολύ μοιάζει με λύρα. Δίπλα του βρίσκεται μια  άλλη μικρότερη μορφή  που έχει το κεφάλι της καλυμμένο με κουκούλα και δείχνει έτοιμη να χορέψει  στο τραγούδι ή στον ήχο του οργάνου...". 
(John Galt -1810 περ.)
“Ανακαλύψαμε όμως στα τείχη του Κάστρου ένα πολύ τραχύ κομμάτι γλυπτού, που αναπαριστούσε τον Κένταυρο Χείρωνα να παίζει λύρα σε έναν από τους μαθητές του".
(Felix Beaujour-  1821 περ.)
«Ένα από τα ανάγλυφα παριστάνει τον Κένταυρο Χείρωνα  να διδάσκει τον Ηρακλή, παιδί ακόμη, να παίζει λύρα. Ο γιος της Αλκμήνης κρατά στο ένα χέρι το ρόπαλό του και με το άλλο πνίγει ένα ερπετό, έτοιμο να τον καταβροχθίσει...".  

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΔΣ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ (7/6, 19.00)

"ΤΑΞΙΔΙ... ΣΤΟ ΟΝΕΙΡΟ" ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΣ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ. ΤΡΙΤΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016, 19.00 

Τρίτη, 31 Μαΐου 2016

16 ΔΣ Λαμίας - Εκδήλωση για τον Ελύτη (Τετάρτη 1 Ιουνίου)Ο Δήμος Λαμιέων, η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λαμίας, το 16ο Δημοτικό 
Σχολείο Λαμίας και το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Λαμίας διοργανώνουν ένα 
αφιέρωμα στον ποιητή Οδυσσέα Ελύτη, με αφορμή τη συμπλήρωση είκοσι 
χρόνων από τον θάνατό του. Για τον ποιητή θα μιλήσει η Δρ. Ειρήνη 
Λουλακάκη, Σχολική Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης, με θέμα: «Η ποίηση 
του Οδυσσέα Ελύτη και η Δημιουργικότητα στην Εκπαίδευση», η Ιουλίτα 
Ηλιοπούλου, ποιήτρια, με θέμα: «Η διαμόρφωση της ποιητικής ταυτότητας 
του Οδυσσέα Ελύτη». Το 16ο Δημοτικό Σχολείο, με τη δασκάλα της Ε΄τάξης 
Αναστασία Κατόπη και την εκπαιδευτικό φυσικής αγωγής Αλεξάνδρα Καρμίρη 
σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς θεατρικής αγωγής Ευθυμία 
Σταυροθεοδώρου και εικαστικών Βασίλη Κοντογεώργο θα παρουσιάσει ένα 
θεατρικό δρώμενο βασισμένο στον ‘Ήλιο τον ηλιάτορα’ και η Χορωδία του 
Σχολείου, με τη Δ/νση του Μουσικού Νίκου Κακαβελάκη, θα τραγουδήσει 
μελοποιημένα ποιήματα. Το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο συμμετέχει με 
εικαστικές δημιουργίες. Συντονίζει ο Νίκος Παπαγεωργίου, Δρ. Φιλολογίας.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Θέατρο Λαμίας την Τετάρτη 1 
Ιουνίου 2016 στις 8 το βράδυ και η είσοδος είναι ελεύθερη.

Δευτέρα, 30 Μαΐου 2016

ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 12ο ΔΣ ΛΑΜΙΑΣ ΣΤΙΣ 31/5


Οι μαθητές της ΣΤ΄ τάξης του 12ου Δημοτικού Σχολείου Λαμίας παρουσιάζουν τις θεατρικές παραστάσεις:
1. «Όνειρο θερινής νυκτός» του Ουίλιαμ Σαίξπηρ
2. «Ο Κόμης Δράκουλας και οι μικροί μπελάδες» της Σοφίας Τζιλάκου
Σκηνοθεσία: Σοφία Τζιλάκου
Σκηνικά: Βασιλική Ανδρεοπούλου

Πέμπτη, 26 Μαΐου 2016

Η ΑΛΚΗ ΖΕΗ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΛΑΜΙΑΣ

Την Παρασκευή 27 Μαΐου πολλοί μαθητές της Α/θμιας Εκπ/σης Φθιώτιδας θα έχουν την εξαιρετική ευκαιρία και να συναντηθούν με την σπουδαία συγγραφέα Άλκη Ζέη.
Η  Άλκη Ζέη, γνωστή συγγραφέας μυθιστορημάτων για παιδιά αλλά και μεγάλους, έχει γράψει έργα που θεωρούνται εμβληματικά, ιδιαίτερα στο χώρο της παιδικής λογοτεχνίας.
Η συγγραφέας θα επισκεφθεί αρχικά το 1ο ΔΣ Λαμίας, στις 09.30, όπου θα τη συναντήσουν και θα συνομιλήσουν μαζί της οι μαθητές του σχολείου αυτού αλλά και των Δημοτικών Σχολείων: 16ου , 5ου , 25ου , και 24ου  Λαμίας
Κατόπιν θα μεταβεί στο 6ο ΔΣ Λαμίας όπου θα συναντηθεί με τους μαθητές και αυτού του σχολείου, όπως επίσης και με τους μαθητές του  9ου ΔΣ και του ΔΣ Φραντζή.
Οι μαθητές αυτών των σχολικών μονάδων, όπως επίσης και  των ΔΣ 2ου  ΔΣ Εχιναίων και ΔΣ Μαρτίνου συμμετείχαν κατά την εφετινή σχολική χρονιά στο Πρόγραμμα Φιλαναγνωσίας Μαραθώνιος Ανάγνωσης με τα βιβλία της Άλκης Ζέη.

Πιστεύουμε ότι η συνάντηση αυτή θα αποτελέσει ιδανικό επιστέγασμα του Προγράμματος Φιλαναγνωσίας και μια σίγουρα αξέχαστη αυτή εμπειρία ζωής για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς τους, προς τους οποίους εκφράζουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια για αυτές τους τις προσπάθειες.

Τετάρτη, 25 Μαΐου 2016

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
Πέμπτη 26 Μαΐου 2016 & Παρασκευή 27 Μαΐου 2016

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας και Ευρυτανίας, συμμετέχοντας στην επετειακή επικοινωνιακή  δράση του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού με τίτλο «ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ» για το 2016, διοργανώνει για σχολικές ομάδες αρχαιολογικές περιηγήσεις και εκπαιδευτικά προγράμματα στα αρχαία και βυζαντινά μνημεία των Δήμων αρμοδιότητάς της και συγκεκριμένα:

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
Σε συνεργασία με τον Δήμο Λαμιέων και τη Διεύθυνση Α’/βάθμιας Φθιώτιδας.
Πέμπτη 26 Μαΐου 2016  
ΛΑΜΙΑ Αίθουσα Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Λαμιέων
·           Ομιλία με θέμα «Κάστρα και οχυρώσεις. Τα πέτρινα μονοπάτια της πολιτιστικής μας κληρονομιάς» από την κ. Αθανασία Τσόκα, αρχαιολόγο.
Παρουσίαση κινουμένων σχεδίων με θέμα τα Βυζαντινά κάστρα της Στερεάς Ελλάδας από τον κ. Γεώργιο Σταυρόπουλο, υπεύθυνο σχολικών δραστηριοτήτων Α/βάθμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας και τέλος παρουσίαση δημοτικών τραγουδιών από το Μουσικό Σχολείο Λαμίας και το συγκρότημα ‘’ΔΙΑΒΑΤΑΡΗΔΕΣ’’.
Ώρα εκδήλωσης: 09.00 - 11.00 πμ.
Σημεία συνάντησης: Αίθουσα Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Λαμιέων.

Παρασκευή 27 Μαΐου 2016
·           ΥΠΑΤΗ
Εκπαιδευτικός περίπατος στο Μεσαιωνικό Κάστρο Υπάτης με αναφορά στην ιστορία του μνημείου, στα κριτήρια επιλογής θέσης, στα υλικά δομής, τους σκοπούς της ίδρυσής του, στο ιστορικό γίγνεσθαι της περιοχής, ως πυρήνας κοινωνικοπολιτικής οργάνωσης και φορέας ιστορικής μνήμης.
Ώρα εκδήλωσης: 09.00 - 11.00 πμ.
Σημεία συνάντησης: Βυζαντινό Μουσείο Φθιώτιδας στην Υπάτη.

ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
Σε συνεργασία με το Δημοτικό Σχολείο Λειβανατών
Πέμπτη 26 Μαΐου 2016  

·           Αρχαιολογικός Χώρος Κύνου
Ξενάγηση μαθητών με θεματικό άξονα τη γνωριμία των μαθητών με την έννοια της ναυτοσύνης και της σημασίας της για τη ζωή του ανθρώπου, όπως καταδεικνύουν ο προϊστορικός παράκτιος οικισμός στη θέση Κύνος Λειβανατών  και  ο λιθόκτιστος φάρος της Αρκίτσας.
Ώρα εκδήλωσης: 08.00 - 14.00.
Σημείο συνάντησης: Αρχαιολογικός Χώρος Κύνου.

Παρασκευή 27 Μαΐου 2016
·           Δράση εκπαιδευτικού προγράμματος, σχετικά με την κατασκευή πήλινων ομοιωμάτων πλοίων και σφραγισμάτων με πρότυπα εικόνες αντίστοιχων κινητών ευρημάτων της Μυκηναϊκής περιόδου που προέκυψαν από την ανασκαφή του οικισμού του Κύνου.
Ώρα εκδήλωσης: 08.00 - 14.00.
Σημείο συνάντησης: Αρχαιολογικός Χώρος Κύνου.

ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
Σε συνεργασία με το 2ο Δημοτικό Σχολείο Εχιναίων
Πέμπτη 26 Μαΐου 2016  
Παρουσίαση των πρόσφατων αρχαιολογικών ευρημάτων της αρχαίας πόλης του Εχίνου που προέκυψαν στο πλαίσιο κατασκευής του αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ (2008-2015).
Ξενάγηση των μαθητών στη βιοτεχνική εγκατάσταση παραγωγής οίνου (4ος – 6ος αι. μ.Χ.) στον Αχινό Φθιώτιδας και τέλος παρουσίαση του εκπαιδευτικού προγράμματος «Φτιάχνοντας Κρασί στον Αχινό».
 Ώρα εκδήλωσης: 08:30 - 12.00.
Σημείο συνάντησης: 2ο Δημοτικό Σχολείο Εχιναίων.