ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

1 ΚΑΙ 2/12 ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΙ ΑΝ ΗΣΟΥΝ ΕΣΥ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΩΣ 24/11


Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου 2016

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ: ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ

Η Διεύθυνση Α/θμιας Εκπ/σης Φθιώτιδας προτίθεται να οργανώσει σεμινάριο Αγωγής Υγείας -σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας - με τίτλο: «Παιχνίδια παιδιών». Βάση του σεμιναρίου είναι εκπαιδευτικό υλικό, που επεξεργάζεται θέματα σχετικά με την πρόληψη της εμπλοκής των νέων ανθρώπων σε βλαπτικές για την υγεία τους συμπεριφορές. Το υλικό ακολουθεί βιωματική προσέγγιση και χρησιμοποιεί δραστηριότητες ενεργητικής μάθησης, κατάλληλες για τα παιδιά σχολικής ηλικίας.  
Εξετάζοντας τους ατομικούς αιτιολογικούς παράγοντες φαίνεται ότι πολλά άτομα που έχουν δυσκολίες επικοινωνίας, αδυνατούν να αντέξουν συ­γκρούσεις και ματαιώσεις της καθημερινής ζωής, αγνοούν τα συναισθήματα που α­πορρέουν από τέτοιες καταστάσεις, με αποτέλεσμα να μη μπορούν να αποφορτισθούν συναισθηματικά και να κατευθύνουν την ενέργεια τους προς δημιουργικούς στόχους. Η μειωμένη αυτοεκτίμηση, έχει ως αποτέλεσμα να υποτιμούν και να υποβαθμίζουν ακόμη και αυτά που μπορούν να πραγματοποιήσουν. Τα άτομα αυτά μπορεί να καταφύγουν στην αναζήτηση «μαγικών λύσεων» και «τεχνητών παραδείσων», που θα τους απαλ­λάξουν από τη δύσκολη και άχαρη καθημερινότητα τους.
Ένα παιδί που είναι σε θέση να επικοινωνεί με τους άλλους, να εκφράζει τα συναισθή­ματα του και τις σκέψεις του, να βρίσκει τρόπους επεξεργασίας και επίλυσης των συ­γκρούσεων που βιώνει, είναι πολύ πιο ελεύθερο να αξιοποιήσει τις ικανότητες του και να διοχετεύσει την ενέργεια του προς δημιουργικούς στόχους, ενώ ταυτόχρονα είναι πιο ικανό να ανταπεξέλθει στις δυσκολίες της εφηβείας και της ζωής.
Το εκπαιδευτικό υλικό «Παιχνίδια παιδιών», μέσω του παιχνιδιού διαπραγματεύεται τις πιθανές συγκρούσεις που βιώνουν τα άτομα μι­κρής ηλικίας. Το υλικό δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά, με τη βοήθεια του δασκά­λου, να επιλύσουν τις συγκρούσεις με τον εαυτό τους και με τους άλλους, να αναπτύ­ξουν ικανότητες επιλογής και λήψης απόφασης για την αντιμετώπιση της καθημερινής ζωής, έτσι ώστε να προστατεύουν τον εαυτό τους κατακτώντας σταδιακά αυτονομία και υπευθυνότητα.
Το σεμινάριο απευθύνεται σε ομάδα εκπαιδευτικών 15-20 ατόμων και σχεδιάζεται να διεξαχθεί την Πέμπτη και Παρασκευή 15 και 16/12 (απογευματινές ώρες) καθώς και το Σάββατο 17/12/2016 (πρωινές ώρες). Στο τέλος του σεμιναρίου θα δοθεί βεβαίωση και σχετικό εκπαιδευτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή.
Όσοι εκπαιδευτικοί επιθυμούν να συμμετάσχουν σε αυτό, παρακαλούνται να το δηλώσουν, μέσω των Διευθυντών των σχολείων τους, είτε ηλεκτρονικά, στο: sxoldras_afth@yahoo.gr είτε με fax στο 2231023959 ή στο 2231030647, μέχρι την Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου.  Η σχετική αίτηση επισυνάπτεται.
Αν ο αριθμός των εκπαιδευτικών που ζητούν να συμμετάσχουν ξεπερνά κατά πολύ τον αριθμό των 20, το Κέντρο Πρόληψης προτίθεται να επαναλάβει το σεμινάριο σε ημερομηνία που θα καθοριστεί αργότερα.                    
                        
  Ο Διευθυντής Π.Ε. Φθιώτιδας 
       Γκούμας Ευθύμιος            Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου