Τετάρτη, 11 Δεκεμβρίου 2013

ΑΝΘΡΑΚΕΣ Ο ΘΗΣΑΥΡΟΣ (ΕΝΕΡΓΕΙΑ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ- ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ)- ΚΠΕ ΜΕΛΙΤΗΣ

Πρόκειται για το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος «Άνθρακες... ο θησαυρός» που υλοποιήθηκε από το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Μελίτης του Νομού Φλώρινας. Δίνεται ένα σύντομο ιστορικό της Γης και αναπτύσσονται βασικές έννοιες σχετικά με την ενέργεια, την παραγωγή ενέργειας και τις ενεργειακές πηγές, την καύση ορυκτών καυσίμων και τις περιβαλλοντικές της επιπτώσεις, και τέλος τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το υλικό διανθίζεται με πλήθος παιχνίδια και δραστηριότητες που συμμετέχουν τα παιδιά κατά τη διάρκεια του προγράμματος. 
Επισυνάπτεται ένθετο με πληροφοριακό υλικό για τον εκπαιδευτικό σχετικά με το πρόγραμμα. Στο ένθετο αρχικά γίνεται αναφορά στην παραγωγή ενέργειας στη χώρα μας και τις επιπτώσεις που αυτή έχει. Ακολούθως παρουσιάζονται οι στόχοι του προγράμματος σε γνωστικό, ψυχοκινητικό και συναισθηματικό επίπεδο. Τέλος δίνεται η δομή του προγράμματος αναλυτικά: επίσκεψη των μαθητών στο Κέντρο, στο λιγνιτωρυχείο Αχλάδας ή Κλειδίου και τον ΑΗΣ Μελίτης, ενημέρωσή τους, παρουσίαση του γνωστικού μέρους του προγράμματος, οργάνωση ποικίλων παιχνιδιών και δραστηριοτήτων, εκπόνηση εργασίας από τους μαθητές.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου