Παρασκευή, 4 Ιουλίου 2014

Αποτύπωση, Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Παιδικής Παχυσαρκίας – Δράσεις για την Άσκηση και την Υγιεινή Διατροφή»

Η Παρέμβαση «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Δημόσια Υγεία: Αποτύπωση, Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Παιδικής Παχυσαρκίας – Δράσεις για την Άσκηση και την Υγιεινή Διατροφή», που συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ και το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αφορά στην υλοποίηση δράσεων αγωγής και προαγωγής της υγείας του παιδικού πληθυσμού σε όλη την επικράτεια, μετά από έρευνα των προσδιοριστικών παραγόντων της δημόσιας υγείας.

Κύριος στόχος είναι η αλλαγή γνώσεων, στάσεων και συμπεριφορών και η βελτίωση της ποιότητας ζωής του παιδικού και νεανικού πληθυσμού της χώρας μας με απώτερο σκοπό τη μείωση του επιπολασμού της παχυσαρκίας. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω της υλοποίησης μιας σειράς ενεργειών αποτύπωσης, πρόληψης, αγωγής υγείας και προαγωγής της δημόσιας υγείας του παιδικού και εφηβικού πληθυσμού, σε δείγμα 40.000 παιδιών της χώρας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου