Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου 2013

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΙΣΤΟΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

Η ιστοεξερεύνηση απευθύνεται σε μαθητές της Στ΄ τάξης δημοτικού. Δημιουργήθηκε από τις Μύρια Τσιάρτα και Κλειώ Χατζησίμου το εαρινό εξάμηνο του 2013 στα πλαίσια του μαθήματος "Η χρήση των νέων τεχνολογιών στην ΕΠΑΑ", του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών "Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη" του Πανεπιστημίου Frederick.
Η ιστοεξερεύνηση αποτελεί ένα είδος μαθησιακού περιβάλλοντος, το οποίο προάγει την άντληση και την επεξεργασία πληροφοριών από πηγές στο διαδίκτυο. Σε μια ιστοεξερεύνηση, τα παιδιά εργάζονται συνεργατικά και ασκούνται σε τεχνικές εύρεσης πληροφοριών από το διαδίκτυο. Κυρίως, όμως, εμπλέκονται σε δραστηριότητες αξιοποίησης κι επεξεργασίας αυτών των πληροφοριών για τη μελέτη ενός ζητήματος, την εξαγωγή συμπερασμάτων ή την ανάπτυξη προτεινόμενων λύσεων σε κάποιο πρόβλημα.​
Η παρούσα ιστοεξερεύνηση επικεντρώνεται στο ζήτημα των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων. Μέσα από τις διαθέσιμες πηγές (άρθρα, βίντεο κτλ) προβάλλεται ολιστικά το πρόβλημα της μη ορθής διαχείρισής τους εγείροντας περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα. Οι μαθητές καλούνται να εξετάσουν την αύξηση του όγκου των ηλεκτρονικών αποβλήτων σε καταναλωτικές κοινωνίες και την εκτεταμένη εξαγωγή του παλιού ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού προς τις αναπτυσσόμενες χώρες με στόχο να αποκτήσουν κριτική σκέψη σχετικά με τον αντίκτυπο των ηλεκτρονικών αποβλήτων στην κοινωνία, την υγεία και το περιβάλλον στις διάφορες κοινότητες σε όλο τον κόσμο.
ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου