Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου 2014

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΜΑΣ ΚΗΠΟ- ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΚΠΕ ΚΙΣΣΑΒΟΥ- ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΜΑΣ ΚΗΠΟ- ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΚΠΕ ΚΙΣΣΑΒΟΥ- ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
 1. Καφανέλης Γ. – Βλαχογιάννη Κ. (2013). “Η μελέτη περίπτωσης του Δ.Σ. Ευαγγελισμού Ελασσόνας”, Εισήγηση στο επιμορφωτικό πρόγραμμα του ΚΠΕ Κισσάβου – Ελασσόνας με θέμα “Δημιουργώντας τον Σχολικό μας Κήπο”, Νοέμβριος 2013
 2. Καφανέλης Γ. – Βλαχογιάννη Κ. (2013). “Τα βότανα του κήπου μας”, Παρουσίαση στο επιμορφωτικό πρόγραμμα του ΚΠΕ Κισσάβου – Ελασσόνας με θέμα “Δημιουργώντας τον Σχολικό μας Κήπο”, Νοέμβριος 2013
 3. Δρ. Παπαχατζής Α. (2013). “Φύση και σχολικός κήπος”, Εισήγηση στο επιμορφωτικό πρόγραμμα του ΚΠΕ Κισσάβου – Ελασσόνας με θέμα “Δημιουργώντας τον Σχολικό μας Κήπο”, Νοέμβριος 2013
 4. Βλαχοστέργιος Δ. (2013). “Αξιοποίηση φυτικών ειδών για τη δημιουργία του σχολικού κήπου”, Εισήγηση στο επιμορφωτικό πρόγραμμα του ΚΠΕ Κισσάβου – Ελασσόνας με θέμα “Δημιουργώντας τον Σχολικό μας Κήπο”, Νοέμβριος 2013
 5. Δρ Παναγιωτίδου Β. (2013). “Σχεδιασμός και υλοποίηση προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για το σχολικό κήπο”, Εισήγηση στο επιμορφωτικό πρόγραμμα του ΚΠΕ Κισσάβου – Ελασσόνας με θέμα “Δημιουργώντας τον Σχολικό μας Κήπο”, Νοέμβριος 2013
 6. Δρ Παναγιωτίδου Β. (2013). “Σχέδιο εργασίας – Σχολικός κήπος”, Μέρος της εισήγηση στο επιμορφωτικό πρόγραμμα του ΚΠΕ Κισσάβου – Ελασσόνας με θέμα “Δημιουργώντας τον Σχολικό μας Κήπο”, Νοέμβριος 2013
 7. Δρ. Ταμουτσέλη Κ. (2013). “H αρχιτεκτονική του σχολικού κήπου και ο εκπαιδευτικός του ρόλος”, Εισήγηση στο επιμορφωτικό πρόγραμμα του ΚΠΕ Κισσάβου – Ελασσόνας με θέμα “Δημιουργώντας τον Σχολικό μας Κήπο”, Νοέμβριος 2013
 8. Δρ. Ταμουτσέλη Κ. (2013). “Δημιουργώντας και συντηρώντας το σχολικό κήπο”, Εισήγηση στο επιμορφωτικό πρόγραμμα του ΚΠΕ Κισσάβου – Ελασσόνας με θέμα “Δημιουργώντας τον Σχολικό μας Κήπο”, Νοέμβριος 2013
 9. Μπακάλμπαση Ε. – Λάκης Θ. (2013). “Ο Σχολικός κήπος του Δ.Σ. Βερδικούσιας Ελασσόνας”, Εισήγηση στο επιμορφωτικό πρόγραμμα του ΚΠΕ Κισσάβου – Ελασσόνας με θέμα “Δημιουργώντας τον Σχολικό μας Κήπο”, Νοέμβριος 2013
 10. Δρ. Παπαδοπούλου Μ. (2013). “Περιβαλλοντική αναβάθμιση του σχολικού χώρου, η περίπτωση του σχολικού κήπου”, Εισήγηση στο επιμορφωτικό πρόγραμμα του ΚΠΕ Κισσάβου – Ελασσόνας με θέμα “Δημιουργώντας τον Σχολικό μας Κήπο”, Νοέμβριος 2013
 11. Χατζημίχου-Καλούση Κ. (2013). “Από την περιβαλλοντική δράση στη δημιουργία τοπικού θεματικού δικτύου με θέμα τον σχολικό κήπο”, Εισήγηση στο επιμορφωτικό πρόγραμμα του ΚΠΕ Κισσάβου – Ελασσόνας με θέμα “Δημιουργώντας τον Σχολικό μας Κήπο”, Νοέμβριος 2013

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου