Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου 2014

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠ/ΣΗ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ- ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΕ ΣΕ ΠΠ
6.1 Εισαγωγή
6.2 Χαρακτηριστικά γνωρίσματα και δεξιότητες: Ο ρόλος του εκπαιδευτή - εμψυχωτή
6.3 Αναγκαίες ειδικές γνώσεις
6.4 Επικοινωνία
6.5 Περιβαλλοντικά παιχνίδια (τρόποι γνωριμίας εξοικείωσης και αφύπνισης της ομάδας)
6.6 Κανόνες συμπεριφοράς και ασφάλειας
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΠ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ
7.1. Τι θέλω να επιτύχω (Στοχοθεσία)
7.2 Ποιους θα εμπλέξω
7.3. Σε ποιους απευθύνομαι (χαρακτηριστικά ομάδας - στόχου)
7.4. Ποια μέθοδο θα ακολουθήσω (πως επιλέγω τη μέθοδο;)
7.5. Εφαρμογή και αξιολόγηση
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ & ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕ/ΕΑΑ
8.1 Επίσκεψη και εργασία στο πεδίο
8.2 Η εργασία σε ομάδες
8.3 Kαταιγισμός ιδεών και αραχνογράμματα
8.4 Ο χάρτης εννοιών
8.5 Χρησιμοποιώντας χάρτες
8.6 H μάθηση μέσα από τα αντικείμενα
8.7 Τα πειράματα
8.8 Οι αναλογίες και τα μοντέλα
8.9 Εκπαίδευση για τις αξίες στην ΕΑΑ
8.10 Η επίλυση προβλήματος
8.11 Μέθοδοι συμμετοχής και ανάληψης δράσης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου