Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου 2016

ΔΡΑΣΕΙΣ LET'S DO IT GREECE ΓΙΑ ΤΟ 2016

Την έγκριση υλοποίησης του προγράμματος «Σχολική Εβδομάδα εθελοντισμού Let’s do it Greece 2016» με σκοπό την εφαρμογή των αρχών και επιδιώξεων της εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη στα σχολεία, υπέγραψε ο Γενικός Γραμματέας του υπουργείου Παιδείας Γιάννης Παντής.
Οι δράσεις θα υλοποιηθούν εντός του σχολικού χώρου, κατά την εβδομάδα
 από 11 έως 15 Απριλίου 2016. που προηγείται της πανελλαδικής δράσης καθαρισμού της χώρας σε μία μόνο ημέρα Let’s do it Greece, η οποία ορίστηκε για τις 17 Απριλίου 2016.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: www.letsdoitgreece.org ή επικοινωνήστε στο e-mail: greeceletsdoit@gmail.com

Η έγκριση δίδεται για το τρέχον σχολικό έτος 2015-2016.

Οι δράσεις είναι προαιρετικές και δωρεάν για τους μαθητές και θα πραγματοποιηθούν χωρίς να παρακωλύεται η εφαρμογή του ωρολογίου προγράμματος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου