Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου 2014

ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ, ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Το Φωτόδεντρο είναι το Πανελλήνιο Ψηφιακό Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Σχεδιάστηκε και αναπτύσσεται στο πλαίσιο του “Ψηφιακού Σχολείου” για να αποτελέσει το κεντρικό σημείο πρόσβασης στο ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και είναι ανοιχτό σε όλους, μαθητές, δασκάλους, γονείς αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο.
Εκτός από το αποθετήριο με τα μαθησιακά αντικείμενα που είναι στη διεύθυνση http://photodentro.edu.gr, υπάρχει και το «Φωτόδεντρο/Εκπαιδευτικά βίντεο» στη διεύθυνση http://photodentro.edu.gr/video. Αυτό στην παρούσα φάση φιλοξενεί τα μικρής διάρκειας βίντεο της Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης όπως αυτά είχαν διαμορφωθεί στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου EduTubePlus.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου